PLAN DNIA

 

7.00-8.15 – Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńczo-wychowawcze. Rozmowy
z rodzicami. Zabawy dowolne dzieci.

8.15-8.30  –    Ćwiczenia poranne.

8.30-8.45 – Czynności higieniczne- wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania
z urządzeń sanitarnych, opanowanie umiejętności mycia i wycierania rąk, czynności samoobsługowe- praca dyżurnych- nakrywanie do stołu, przygotowanie do śniadania.

8.45-9.15 – Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole.

9.15-9.30 – Utrwalanie umiejętności samoobsługi, wdrażanie do sprzątania po sobie. Kształtowanie nawyków higienicznych – nauka i doskonalenie umiejętności mycia zębów.

9.30-10.00 – Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą z zakresu mowy, kształtowania pojęć matematycznych, przyrody, plastyki, techniki, umuzykalnienia, zabawy ruchowe.

10.00-10.40 – Spacer – czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielnego ubierania się
i rozbierania. Pobyt na powietrzu – zabawy ruchowe i badawcze w ogrodzie przedszkolnym, zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci lub zorganizowane zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych spacery, wycieczki, obserwacje najbliższego otoczenia przyrodniczego i społecznego lub swobodne zabawy w sali – dobór zajęć uzależniony jest od pogody. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

W trosce o zdrowie dzieci placówka została wyposażona w profesjonalny oczyszczacz powietrza.  Bliskość stacji monitorujących czystość powietrza pozwala nam na systematyczne sprawdzanie stanu, aby uniknąć wyjścia na spacery wtedy, gdy nie jest to wskazane.

10.40-11.00 – Zabaw dowolne dzieci.

11.00-11.30 – Zajęcia dodatkowe (ODPŁATNE): JĘZYK ANGIELJKI, RYTMIKA, DOGOTERAPIA, ZUMBA.

11.30-11.45 – Zabiegi higieniczne w łazience – rozumienie konieczności mycia rąk przed każdym posiłkiem, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

11.45-12.15 – Obiad – stosowanie zasad kulturalnego zachowanie się przy stole, praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

12.15-12.45 – Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej opowiadanie i słuchanie bajek, literatury dziecięcej.

12.45-14.15 – Zabawy swobodne, podejmowane z inicjatywy dzieci: planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, zabawy w kącikach zainteresowań. Zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, praca indywidualna z dzieckiem.

14.15-14.30 – Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.

14.30-15.00 – Podwieczorek.

15.00-16.00 – Zajęcia dodatkowe popołudniowe (NIEODPŁATNE):

  • „Kolorowy świat bajek” – dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać. Czytanie literatury dziecięcej, tworzenie prac różnymi metodami plastycznymi.
  • „Mali muzykanci” – zabawy rytmiczno-umuzykalniające z elementami gry na instrumentach perkusyjnych.
  • „Kuchcikowo” – w zdrowym ciele, zdrowy duch – zajęcia kulinarne.
  • „Muzyka i ruch” – zabawy muzyczno – ruchowe, inscenizowanie ruchem treści muzyki, nauka układów tanecznych, zabawy z chustą animacyjną.
  • „Tajemniczy świat eksperymentów” –rozwijanie w dziecku zdolności odczuwania, działania, wysławiania się, ćwiczenia refleksji i wyobraźni jednocześnie z nabywaniem nowych doświadczeń, poznawaniem świata oraz wzbogacaniem wiadomości.

16.00-17.00 – Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci. Rozchodzenie się dzieci.