Zajęcia odbywające się w Elfikach z Baśniowej Krainy

W ramach czesnego:

 • Wychowawczo-dydaktyczne zajęcia dla dzieci
 • Edukacja zdrowotna
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia z muzykoterapii
 • Zajęcia z chustą Klanza
 • Zajęcia tematyczne
 • Zajęcia przyrodnicze i ekologiczne
 • Zajęcia i zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne
 • Bajkoterapia
 • Zajęcia kulinarne – Zdrowy dzień

Za symboliczna opłatą:

 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia z rytmiki
 • zajęcia z pieskiem
 • zumba

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z CHARAKTERYSTYKĄ ZAJĘĆ DODATKOWYCH, KTÓRE NASZA PLACÓWKA MOŻE REALIZOWAĆ W NOWYM ROKU SZKOLNYM.

ZAJĘCIA TE SĄ DODATKOWO PŁATNE.

DEKLARACJE DOTYCZĄCE TYCH ZAJĘĆ BĘDĄ DOSTĘPNE NA ZEBRANIU RODZICÓW.

 

 • RYTMIKA

5zł/zajęcia raz w tygodniu

Zajęciom z rytmiki towarzyszy atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest rozwijanie muzykalności dzieci, rozbudowanie zamiłowania do muzyki, kształtowanie wrażliwości na muzykę oraz rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form: zabawy ruchowe przy muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych w czasie zabaw, piosenek i tańców, nauka tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci oraz zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów ).

Zajęcia prowadzone są przez P. Katarzynę Sternat

 

 • DOGOTERAPIA

6zł/zajęcia raz w miesiącu

EDUKACJA Z PSEM – Obejmuje 45-minutową prelekcję na wybrany temat m.in. bezpieczeństwo w kontaktach z psem; pies – przyjemność, ale i obowiązek; czym jest dogoterapia; problem bezdomności i przemocy wobec psów i wiele innych). Zajęciom tym towarzyszy Golden Retriever BONO.

Zajęcia prowadzone są przez zespół Pozytywne Cztery Łapy

 

 • ZUMBA KIDS

5 zł/zajęcia 1 raz w miesiącu ( po uzbieraniu grupy).

ZUMBA KIDS to zajęcia o charakterystyce taneczno-zabawowej, stanowiące połączenie tańca wraz z przyjemnie spędzonym czasem. Lekcje odbywają się w wesołej atmosferze, muzyka jest energiczna i porywająca do tańca, głównie są to rytmy latino, ale także utwory przeznaczone do zabaw z dziećmi. Jest to 30 minut fantastycznej zabawy, dzięki której dziecko poprawi swoją koordynację ruchową, a także wzmocni i rozciągnie ciało.

        Zajęcia prowadzone są przez P. Natalię Cypcer

 

 • ANGIELSKI 5zł/zajęcia raz w tygodniu

        Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez DWÓCH LEKTORÓW JEDNOCZEŚNIE: osobę posługującą się WYŁĄCZNIE JĘZYKIEM ANGIELSKIM oraz osobę koordynującą przebieg zajęć, nadzorującą interakcje i dbającą o bezpieczeństwo dzieci . Zajęcia odbywają się w małych, 4-8 osobowych grupach. Wykorzystują naturalny potencjał rozwojowy dzieci i młodzieży. Dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań wiekowych. Realizowane są poprzez gry aktywizujące i oparte o zasady zdrowej rywalizacji. 

Zajęcia prowadzone są przez Panie z „Angielski z Fantazją”