Przedszkole integracyjne Elfiki z Baśniowej Krainy jest placówką niepubliczną, nadzorowaną przez śląskie Kuratorium Oświaty. Założone zostało w 2013 roku.

Elfiki to miejsce szczególne, w którym dzieci czują się swobodnie i komfortowo. Wykwalifikowana kadra dba o rozwój maluszków, zwracając szczególną uwagę na indywidualny rozwój dzieci. Dzieci wymagające większego wsparcia mają zapewnione indywidualne zajęcia z pedagogiem specjalnym. Zależy nam na budzeniu i rozwijaniu u dzieci zdolności muzycznych, plastycznych i językowych, a także innych, indywidualnych uzdolnień i talentów. Pomaga nam w tym szeroki wachlarz zajęć dodatkowych i nowoczesne metody pracy. Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć: języka angielskiego języka, rytmiki, zajęć logopedycznych, zajęć kulinarnych,  dogoterapii.

 Warunki lokalowe w budynku przedszkola:( ponad 200 m² ) posiadamy cztery sale w tym salę SI – do ćwiczeń integracji sensorycznej, szatnię, zaplecze kuchenne oraz toalety przystosowane do małych dzieci.  Dzieci mają możliwość leżakowania ( dzieci młodsze), dzieci starsze mają w tym czasie relaks poobiedni słuchając czytanych książek lub muzyki relaksacyjnej. Na terenie przedszkola znajduje się także ogrodzony plac zabaw. Cały teren przedszkola jest ogrodzony i zabezpieczony bramą (i bramką) otwieraną tylko na pin. W miarę wolnych miejsc dzieci są przyjmowane w ciągu całego roku kalendarzowego. Rezerwacja miejsca następuje po wypisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego stosownych dokumentów oraz po wpłacie wpisowego w wysokości 300 zł. Dzieci z orzeczeniem – abonament 0 zł. W tym roku utworzona została najmłodsza grupa dwulatków. Nasza kadra to zespół młodych, wykształconych, wrażliwych i kreatywnych nauczycieli. Panie nazywane przez dzieci 'ciociami’, w swojej pracy tworząc ciepłą i przyjazną atmosferę budują ciekawe sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, dzięki którym odnajdują drogę do każdego dziecka, pobudzają jego zainteresowania i możliwości intelektualne.

Organizujemy wiele wyjść np.: do Teatru, Książnicy Beskidzkiej, do muzeum, do straży, Bielskiego Centrum Kultury oraz wiele ciekawych wycieczek w tym np.: do Chlebowej Chaty, do Mini Zoo w tym też do Zoo w Ostrawie, do Zatoru, do radia  i wiele innych ciekawych atrakcji. Zapraszamy również do nas wiele ciekawych ludzi, organizujemy np.: pokazy gry w szachy, pokazy motyli egzotycznych, płazów, patyczaków, pokazy teatralne, pokazy „Człowieka Orkiestry”, warsztaty kulinarne.

W trosce o zdrowie dzieci placówka została wyposażona w profesjonalny oczyszczacz powietrza.  Bliskość stacji monitorujących czystość powietrza pozwala nam na systematyczne sprawdzanie stanu, aby uniknąć wyjścia na spacery wtedy, gdy nie jest to wskazane.

Tel.: 570 809 198

Email.: biuro@wbasniowejkrainie.pl