Zajęcia dodatkowe Przedszkole

W ramach czesnego wszystkie zajęcia są DARMOWE w tym:

  • Rytmika/ zajęcia umuzykalniające
  • Dogoterapia
  • Zajęcia z logopedą
  • WF
  • Spotkania z książką
  • Spotkania w teatrze
  • klocki lego
  •  

 RYTMIKA

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Zajęciom z rytmiki towarzyszy atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest rozwijanie muzykalności dzieci, rozbudowanie zamiłowania do muzyki, kształtowanie wrażliwości na muzykę oraz rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form: zabawy ruchowe przy muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych w czasie zabaw, piosenek i tańców, nauka tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci oraz zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów ).


 DOGOTERAPIA

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.

EDUKACJA Z PSEM – Obejmuje 45-minutową prelekcję na wybrany temat m.in. bezpieczeństwo w kontaktach z psem; pies – przyjemność, ale i obowiązek; czym jest dogoterapia; problem bezdomności i przemocy wobec psów i wiele innych). Zajęciom tym towarzyszy Golden Retriever BONO.

Zajęcia prowadzone są przez zespół Pozytywne Cztery Łapy


 

 

WF

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Gimnastyka ogólnorozwojowa jest prowadzona w przedszkolu w oparciu o program „Zdrowo i Sportowo”. Jego głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci. Pokazujemy dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchowa. Ile przynosi radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. W zajęciach wykorzystujemy elementy pedagogiki zabawy, zabawy ruchowe oraz ćwiczenia integrujące sfery zmysłową i ruchową. Aktywność ruchowa wpływa znacząco na rozwój osobowości dziecka, zaspokaja potrzebę odreagowania, rozluźnienia się oraz rozładowania energii. Poprzez zabawę ćwiczymy wszystkie części ciała i wzmacniamy mięśnie.


KLOCKI LEGO

Zajęcia odbywają się trzy razy w miesiącu.

Wykorzystywane przez nas zestawy klocków są źródłem wiedzy o świecie. Wprowadzają małych odkrywców w świat techniki i natury. Dzieci poznają podstawy budowy maszyn, prawa przyrody, reguły matematyczne czy historię. Dzięki klockom nasi podopieczni zgłębiają tajniki kosmosu, architektury i sztuki. Jesteśmy nastawieni na przekazywanie dzieciom wiedzy poprzez praktykę i doświadczanie. To tworzy solidne fundamenty do dalszego przyswajania bardziej zaawansowanej wiedzy.


SENSOPLASTYKA

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu.

Najprościej można powiedzieć, że jest to taka plastyka z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Czyli plastyka sensoryczna dla wszystkich dzieci w wieku od 0 do 100 lat. Zapewne zastanawiacie się, jak to możliwe, że w zajęciach mogą uczestniczyć już najmniejsze, nawet kilkumiesięczne dzieci? Otóż sekret tkwi w używanych “materiałach”: są to tylko i wyłącznie łatwo dostępne artykuły i barwniki spożywcze.

Stymuluje równocześnie wszystkie zmysły. Jest to szalenie ważne dla rozwijającego się w pierwszych latach życia mózgu. Konkretnie – taka wielozmysłowa stymulacja intensywnie wspomaga tworzenie powiązań między neuronami w mózgu. Nie od dziś wiadomo, że im więcej takich połączeń wytworzy się w dzieciństwie, tym sprawniej, szybciej i bardziej wydajnie człowiek myślał będzie młody (a później starszy) człowiek.

Ponadto zajęcia są dla dzieci okazją do kontaktu z rówieśnikami.