Zajęcia Dodatkowe Żłobek

W ramach czesnego:

  • Wychowawczo-dydaktyczne zajęcia dla dzieci
  • Edukacja zdrowotna
  • Zajęcia plastyczne
  • Zajęcia z muzykoterapii
  • Zajęcia z chustą Klanza
  • Zajęcia tematyczne
  • Zajęcia przyrodnicze i ekologiczne
  • Zajęcia i zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne
  • Bajkoterapia
  • Zajęcia kulinarne – Zdrowy dzień

RYTMIKA

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu

Zajęciom z rytmiki towarzyszy atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest rozwijanie muzykalności dzieci, rozbudowanie zamiłowania do muzyki, kształtowanie wrażliwości na muzykę oraz rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form: zabawy ruchowe przy muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych w czasie zabaw, piosenek i tańców, nauka tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci oraz zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów ).


DOGOTERAPIA

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.

EDUKACJA Z PSEM – Obejmuje 45-minutową prelekcję na wybrany temat m.in. bezpieczeństwo w kontaktach z psem; pies – przyjemność, ale i obowiązek; czym jest dogoterapia; problem bezdomności i przemocy wobec psów i wiele innych). Zajęciom tym towarzyszy Golden Retriever BONO.


WF

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Gimnastyka ogólnorozwojowa jest prowadzona w przedszkolu w oparciu o program „Zdrowo i Sportowo”. Jego głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci. Pokazujemy dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchowa. Ile przynosi radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. W zajęciach wykorzystujemy elementy pedagogiki zabawy, zabawy ruchowe oraz ćwiczenia integrujące sfery zmysłową i ruchową. Aktywność ruchowa wpływa znacząco na rozwój osobowości dziecka, zaspokaja potrzebę odreagowania, rozluźnienia się oraz rozładowania energii. Poprzez zabawę ćwiczymy wszystkie części ciała i wzmacniamy mięśnie.