PROPOZYCJE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z CHARAKTERYSTYKĄ ZAJĘĆ DODATKOWYCH, KTÓRE NASZA PLACÓWKA MOŻE REALIZOWAĆ W NOWYM ROKU SZKOLNYM.


PRZY ABONAMENCIE ZA 375 ZŁ -ZAJĘCIA TE SĄ DODATKOWO PŁATNE. PRZY ABONAMENCIE ZA 750 ZŁ – ZAJĘCIA TE SĄ DARMOWE.


DO ICH REALIZACJI POTRZEBNE JEST UZBIERANIE SIĘ GRUPY MINIMUM 20 DZIECI.

DEKLARACJE DOTYCZĄCE TYCH ZAJĘĆ BĘDĄ DOSTĘPNE NA ZEBRANIU RODZICÓW.

 EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

10zł/zajęcia raz w miesiącu

Zajęcia z edukacji międzykulturowej są przygotowywane z myślą o dzieciach, aby dowiedziały się jak w niedalekim sąsiedztwie jak i w najodleglejszych zakątkach świata żyją ich rówieśnicy, jak wyglądają ich domy, co jedzą, jak się ubierają, czy w  co się bawią. Ponadto każdy przedstawiany kraj wprowadza dzieci w swoisty klimat sprawia, że mogą się przenieść w miejsca o  których jeszcze nie słyszeli. Na każdych zajęciach przy specjalnych rytmach muzyki pojawia się tajemniczy gość w barwnych strojach  danej kultury, który wprowadza dzieci w tematykę kraju. Prezentuje ciekawe ilustracje, przedmioty; prowadzi gry i zabawy. Dzięki tym zajęciom każde dziecko ma możliwość poszerzenia horyzontów swojej wiedzy, a przy okazji świetnie się bawi.

Zajęcia prowadzone są przez P. Magdalenę Faber

 

RYTMIKA

5zł/zajęcia raz w tygodniu

Zajęciom z rytmiki towarzyszy atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest rozwijanie muzykalności dzieci, rozbudowanie zamiłowania do muzyki, kształtowanie wrażliwości na muzykę oraz rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form: zabawy ruchowe przy muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych w czasie zabaw, piosenek i tańców, nauka tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci oraz zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów ).

Zajęcia prowadzone są przez P. Katarzynę Sternat

 

DOGOTERAPIA

6zł/zajęcia raz w miesiącu

EDUKACJA Z PSEM – Obejmuje 45-minutową prelekcję na wybrany temat m.in. bezpieczeństwo w kontaktach z psem; pies – przyjemność, ale i obowiązek; czym jest dogoterapia; problem bezdomności i przemocy wobec psów i wiele innych). Zajęciom tym towarzyszy Golden Retriever BONO.

Zajęcia prowadzone są przez zespół Pozytywne Cztery Łapy

 

ZUMBA KIDS

5 zł/zajęcia 2 razy w miesiącu

ZUMBA KIDS to zajęcia o charakterystyce taneczno-zabawowej, stanowiące połączenie tańca wraz z przyjemnie spędzonym czasem. Lekcje odbywają się w wesołej atmosferze, muzyka jest energiczna i porywająca do tańca, głównie są to rytmy latino, ale także utwory przeznaczone do zabaw z dziećmi. Jest to 30 minut fantastycznej zabawy, dzięki której dziecko poprawi swoją koordynację ruchową, a także wzmocni i rozciągnie ciało.

        Zajęcia prowadzone są przez P. Natalię Cypcer

 

BASEN

75zł/zajęcia 3 razy w miesiącu

         Wyjazdy z przedszkola z certyfikowanym instruktorem nauki pływania na basen Langiewicza bądź MOSiR w Czechowicach.

Zajęcia prowadzone są przez P. Katarzynę Siuciak

 

ANGIELSKI

5zł/zajęcia raz w tygodniu

       Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez DWÓCH LEKTORÓW JEDNOCZEŚNIE: osobę posługującą się WYŁĄCZNIE JĘZYKIEM ANGIELSKIM oraz osobę koordynującą przebieg zajęć, nadzorującą interakcje i dbającą o bezpieczeństwo dzieci . Zajęcia odbywają się w małych, 4-8 osobowych grupach. Wykorzystują naturalny potencjał rozwojowy dzieci i młodzieży. Dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań wiekowych. Realizowane są poprzez gry aktywizujące i oparte o zasady zdrowej rywalizacji. 

Zajęcia prowadzone są przez Panie z „Angielski z Fantazją”