Drodzy Rodzice,

Nieustannie chcemy się rozwijać i nareszcie udało nam się rozpocząć w Naszej placówce działalność programu EEG Biofeedback. Co to jest biofeedback EEG?Jest to tzw. neurobiofeedback, czyli nieinwazyjna i bezbolesna metodawykorzystująca plastyczność mózgu. Jej głównym celem jest usprawnianiejego działania poprzez wzmacnianie częstotliwości fal mózgowych. Metoda tawychodzi z założenia, że mózg podczas różnych aktywności wysyła fale ookreślonej częstotliwości. Inne są zatem one podczas snu, odpoczynku, stresu, ajeszcze inne — w stanie twórczej inspiracji. Podłączenie odpowiedniegourządzenia pozwala analizować pracę mózgu tu i teraz. Zapis fal mózgowychmoże być następnie przetwarzany przez program do neurofeedbacku. Jako żeaktywność bioelektryczna mózgu odzwierciedla aktualny jego stanpsychofizjologiczny, zgodnie z tą metodą można modyfikować swoje falemózgowe oraz je kontrolować. To pozwala z kolei poprawić funkcjonowaniemózgu. Rodzaje fal mózgowych wskazują na stan ośrodkowego układunerwowego. Widoczne są one zarówno na monitorze pacjenta, jak i terapeuty.Pacjent widzi je np. w formie animacji lub gry komputerowej. Przykładowo,mogą być one przedstawione pod postacią w gry, w której należy kierowaćsamochodem, korzystając przy tym z własnych myśli, woli, fal mózgowych.

Wygrywa się wtedy, gdy uda się zwiększyć aktywność mózgu do określonejczęstotliwości. Przegrywa się z kolei w momencie, gdy pojawią się niepożądanefale.

Metoda EEG Biofeedback zalecana jest w pracy z dziećmi i młodzieżą, u których występują:

– trudności szkolne

– specyficzne trudności w uczeniu się

– kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy

;- zaburzenia koncentracji uwagi

– nadpobudliwość psychoruchowa

– zaburzenia zachowania, problemy z właściwym zachowaniem i ogólną samokontrolą;

– zaburzenia snu;

– stany lękowe, depresja;

EEG Biofeedback jest również sposobem na zwiększenie zdolności psychofizycznych dzieci i młodzieży w zakresie:

– wydłużenie czasu koncentracji uwagi, co wpływa na wydłużenie czasu efektywnej nauki;

– zwiększenie „pojemności” pamięci krótkotrwałej (STM);

– lepszej organizacji swojego czasu;- poprawy ogólnej kondycji mózgu

– osiągania lepszych wyników we wszystkich dyscyplinach sportowych, w tańcu, w szkołach muzycznych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w Naszej placówce. Są tam dostępni dla Państwa nasi specjaliści którzy odpowiedzą na wszystkie pytania i doradzą. 🙂

Dodaj komentarz